پمپ پیستونی


سری پمپ های پیستونی آنووی روربری (Annovi Reverberi) با پیستونهای سرامیکی، طراحی شده برای ایجاد فشار بالا و پمپ کردن مایعات با دمای پایین جهت مصارف شستشوی صنعتی و کارواش. چند پیستون سرامیکی  متصل شده به میل لنگ  توسط  شاتون ها آب را با فشار بالا پمپاژ می کنند.هنگام استفاده،پیستونها درون سرسیلندر حرکت ضربه ای انجام می دهند و باعث ایجاد فشار در سوپاپ ها می شوند و آب را با فشار بالا پمپاژ می کنند.
محصولات پمپ پیستونی
بانی ,طراحی وب سایت